Ga naar de inhoud

  Alle berichten

  Kosten koper in Frankrijk

  Bij de aankoop van een huis in Frankrijk zijn er diverse kosten waar je rekening mee moet houden, met name de zogenaamde “Notariskosten” (frais de notaire). Deze kosten omvatten zowel de overdrachtsbelasting die naar de belastingdienst gaat als de vergoeding voor het opstellen van de authentieke koopakte door de notaris.

  Laten we een voorbeeld nemen met een verkoopprijs van 100.000 euro:
  Volgens de door de overheid vastgestelde tarieven bedragen de totale notariskosten 8,7%, wat neerkomt op 8.700 euro. De overdrachtsbelasting is een vast percentage van de verkoopprijs, dat in 2015 werd verhoogd tot 5,8%. Dit betekent dat 5.800 euro wordt overgedragen aan de fiscus.

  Dit laat 2.900 euro over voor de notariële akte. Echter, de notaris moet 483 euro aan btw afdragen aan de fiscus, waardoor er 2.417 euro overblijft als vergoeding voor de notaris.

  Het is belangrijk op te merken dat hoe lager de verkoopprijs is, des te hoger het percentage van de notariskosten zal zijn, en omgekeerd, bij hogere verkoopprijzen zal het percentage van de notariskosten lager zijn.

  Vanaf 1 mei 2016 wordt de situatie gunstiger voor kopers, omdat de notaristarieven gedeeltelijk worden vrijgegeven voor verkopen vanaf 150.000 euro. Notarissen mogen dan tot 10% korting geven op hun deel boven de 150.000 euro. Bij een verkoop van 200.000 euro bedraagt deze korting 10%, wat neerkomt op 30 euro. Dit biedt echter niet echt een voordeel voor de koper. Het is belangrijk op te merken dat notarissen over het algemeen tegen deze verandering zijn.

  Bovendien kunnen notarissen voor “kleine verkopen,” zoals de verkoop van een klein stukje land ter waarde van 500 euro, maximaal 10% van de verkoopprijs in rekening brengen voor het opstellen van de akte, met een minimum van 90 euro. Dit was voorheen aanzienlijk hoger dan 1.000 euro. Zowel kopers als notarissen zijn het erover eens dat 90 euro voor het opstellen van een juridisch solide akte (met 25 à 30 uur werk) niet kostendekkend kan zijn.

  Kosten voor de verkoper zijn over het algemeen minimaal en omvatten alleen de verplichte rapporten en diagnostische tests, die ongeveer 500 euro kunnen kosten voor een huis ter waarde van ongeveer 100.000 euro. Als er geen riolering is en het huis een individueel afvalwaterzuiveringsysteem heeft, zoals een puits perdu, fosse septique of fosse toutes eaux, dan zijn de kosten van de inspectie hiervan ook voor rekening van de verkoper, waarvan de prijs varieert per gemeente, van 0 tot 250 euro. Het is belangrijk op te merken dat deze inspecties louter informatief zijn voor de koper, en de verkoper is niet verplicht om op basis hiervan enige reparaties uit te voeren.

  Bij de verkoop van een tweede huis wil de belastingdienst ook graag de eventuele verkoopwinst, bekend als de plus-value belasting, innen. Dit tarief begint bij 34,5% en kan variëren op basis van de duur van het bezit en eventuele renovatiekosten. De makelaar kan u hierover gedetailleerd informeren.

  Na de aankoop van een Frans onroerend goed wordt u jaarlijks aangeslagen voor verschillende belastingen:

  1. Taxe Foncière (eigenaarsbelasting), al dan niet inclusief de taxe d’enlèvement d’ordures ménagères (huisvuilbelasting).
  2. Taxe d’habitation (bewonersbelasting).
  3. Contribution audiovisuelle (kijkgeld) als u tv kunt kijken, zelfs als het geen Franse tv is.

  De hoogte van deze belastingen varieert per gemeente en is gebaseerd op verschillende factoren, zoals de voorzieningen in de gemeente en de staat van uw huis. Het is belangrijk om deze belastingen op tijd te betalen om boetes te voorkomen.

  Tot slot, als u een tweede huis in Frankrijk bezit, moet u dit in Nederland aangeven in box 3 van uw belastingaangifte. U kunt het bedrag van de Franse onroerendgoedbelasting echter aftrekken, omdat u al belasting betaalt in Frankrijk. Let op dat u de Franse TF en TH niet in Nederland kunt aftrekken.

  Recente blogposts